Rejestracja tel. (42) 659-40-80
USG Wszystkie narządy - ślinianki, tarczyca, jama brzuszna, gruczoł krokowy, jądra. Ultrasonografia jest nowoczesną bezpieczną metodą  diagnozowania polegającą na zastosowaniu  fal ultradźwiękowych, która umożliwia uwidocznienie wielu  struktur i narządów w tym jamy brzusznej, miednicy małej,  narządów położonych powierzchownie takich jak ślinianki,  sutki, tarczyca, jądra.  Brak niekorzystnego wpływu fal ultradźwiękowych  o częstotliwościach stosowanych w medycynie na organizm  człowieka czyni ultrasonografię metodą bardzo bezpieczną.  Jedynie zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum  liczby badań wykonywanych w bardzo wczesnej ciąży.  Badanie z zastosowaniem zjawiska Dopplera to zobrazowanie  przepływu krwi w naczyniach krwionośnych również przy  użyciu fal ultradźwiękowych. Umożliwia ono precyzyjną ocenę  ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu  naczyń, jak żyły i tętnice kończyn, naczynia szyjne, nerkowe  czy wątroby, oraz rozpoznanie wielu chorób, np.: tętniaków,  zakrzepicy, zwężeń lub niedrożności naczyń.  Wykonujemy usługi w bardzo szerokim zakresie, włączając  diagnostykę ultrasonograficzną chorób ślinianek, węzłów  chłonnych, okolic podżuchwowych i szyi, również dla takich  dziedzin medycyny jak laryngologia czy chirurgia szczękowo  – twarzowa (rezonans stawów skroniowo żuchwowych,  piramid kości skroniowych w ramach diagnostyki chorób  uszu). Dodatkowo konsultujemy i przeprowadzamy badania  obrazowe z zakresu neuroradiologii (rezonans magnetyczny  mózgowia, rdzenia kręgowego i kręgosłupa)  Jako lekarze radiolodzy – diagności konsultujemy wyniki  różnych dostarczanych badań, porównując je z informacjami  uzyskanymi podczas badania ultrasonograficznego co daje  możliwość oceny ewentualnego postępu procesu  chorobowego lub monitorowania efektów leczenia. Duże  doświadczenie lekarzy wykonujących badania, a także  szerokie możliwości nowoczesnych cyfrowych aparatów USG,  na których pracujemy w naszych gabinetach sprawia,  że możemy oferować bardzo wysoką jakość usług medyczno  - diagnostycznych.  dr Marzena Gajewicz
USG
PROKTOLOGIA HEMOROIDY
CHIRURGIA
ŻYLAKI KOŃCZYN DOLNYCH
STOMATOLOGIA
TRUS- USG TRANSREKTALNE
GASTRO - ENTEROLOGIA
DERMATOCHIRURGIA LASEROWA
STRONA GŁÓWNA SPECJALIZACJE O NAS GALERIA LOKALIZACJA
Rejestracja tel.  (42) 659-40-80